Beeld

2.  Rebounce Work Outs

 

In een intensief twaalfdaags programma worden de Rebounce inzichten verbonden met de toepassing van de belangrijkste
Rebounce Tools. Het programma gaat er vanuit dat de mens die in Total flow leeft:

  • de beste kans heeft op geluk en zelfverwezenlijking
  • als coach de beste bijdrage kan leveren aan de groei van anderen, individueel en in teamverband

Rebounce Work Outs worden georganiseerd voor:

  • open groepen
  • bedrijfsgebonden groepen
  • de versterking van cultuurprojecten in ondernemingen