Beeld

Spec Sessions

 

De toepassing van filosofie en kennis in de praktijk wordt door Rebounce World concreet gemaakt in een grote
gereedschapskist met praktische methoden. Deze methoden (Personal en Management Tools) worden aangelegd in
Rebounce Work Outs (zie Products) en in Spec Sessions. De sessies zijn direct gericht op groei, individueel en/of als team.
Ambitie is een vereiste voor deelname.

Spec Sessions worden georganiseerd op basis van specifieke verbeter vragen op het gebied van vaardigheden, zoals onder andere:

- Being Model                    Bewustwording en aanpak van persoonlijke kernenergie
- Trumunication                                       Echte communicatie      
- Uppertalk                                              Groeizaam taalgebruik      
- Rebounce Feedback                             Leerzaam reageren      
- Tuning                                                               Intermenselijk verbinden      
- Listen Loop                                          Zuiver waarnemen, luisteren    
- Inspark Set                                           Inspiratie verbinden aan inzet    
- Kameleon Approach                          Van blokkades naar stimulatoren    
- Dromedary Model                               Effectief mails en rapporten opstellen    
- Presentation Model                            Effectief presenteren      
- Assessment Model                             Effectief beoordelen      
- Incongruency Model                          Functioneel omgaan met trauma's en blokkades