Beeld

Products

 

De aansluiting tussen filosofie, kennis en praktijk wordt door Rebounce World gemaakt in drie leerprogramma's:

1.  Inzicht Sessies
2.  Work Outs
3.  Praktijk Sessies
4.  Spec Sessions

De inhoud van deze leerprogramma's is direct gericht op ontwikkeling, verankering en versterking van Total Flow. 

Total Flow staat voor het zo zuiver en logisch mogelijk omzetten van de energie van de diepste drijfveren (Being Energy) naar de levensaanpak die in zo volledig mogelijke zelfverwezenlijking resulteert. Het brengt Geluk en Vervulling van de diepste wensen voor iedereen binnen bereik. Een volwaardig leven is het onmiskenbare kenmerk.