Beeld

In de afgelopen jaren hebben onnoemelijk veel mensen Rebounce Work Outs gevolgd. In het verband van ondernemingen of op grond van persoonlijke beslissingen. Al die mensen hebben kennis gemaakt met de zuiverheid en logica van de Rebounce Filosofie en de betekenis ervan in een ondernemend leven gericht op geluk en vervulling. Sommigen dwaalden en vonden zichzelf weer, anderen verdiepten de innerlijke balans en de harmonie met de context. Veel van de reacties kunnen samen gevat worden met de uitspraak ven een jonge vrouwelijke, Nederlandse CEO:

‘Elke dag ontdek ik weer nieuwe betekenissen van de Rebounce inzichten en mede daardoor ervaar ik alle dagen meer en meer als feestdagen’.

Veel mensen zijn in meer en mindere mate ‘Rebouncer’ geworden. Velen in een  stapsgewijs groeiproces naar de Total Flow modus. Sommigen hebben die modus al bereikt. Hebben hun Being Drivers gevonden en als leidende coördinaten uitgezet in de koers van hun leven. Communiceren zuiverder, zijn gestopt met oordelen en spreken de Rebounce Uppertalk. Zij leveren, in de meeste gevallen vanuit de economie, hun beste bijdrage aan de ontwikkeling van een waardiger wereld.

Allen beseffen ten diepste:

‘Reiziger, er is geen pad, het pad ontstaat al lopende’

en

‘Als je gewoon doet, win je nooit wat’