Beeld

Rebounce Philosophy

 

De Rebounce Philosophy is vanaf 1979 ontwikkeld door Joost van Zoelen. De belangrijkste drijfveer was en is het leveren van
een positieve bijdrage aan een waardige ontwikkeling van de maatschappij, de wereld, de mens.  Vanaf het eerste begin is de
effectiviteit van de Rebounce Philosophy gericht op het bedrijfsleven, de economie. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat
de invloed op de maatschappij van bedrijven en hun leiding veel directer en groter is dan van de politiek of de journalistiek.
Bij het ontwikkelen van de filosofie is dan ook de directe toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk van het ondernemen steeds
uitgangspunt geweest.

Joost zegt daarover in een interview het volgende, u kunt dit lezen door hier te klikken.

De filosofie is vanaf de beginjaren voortdurend geactualiseerd en resultaatgericht aangescherpt. De uitgebreide ervaring van
de oprichter en zijn Mantion team, is opgedaan in de meerjarige, diepgaande samenwerking met ambitieuze CEO’s en Boards
van krachtig groeiende en toonaangevende bedrijven over de gehele wereld. De kennis en ervaring is on-going
geïmplementeerd in de praktische toepassingen van de filosofie. Door de onderbouwende informatie steeds verder te
verdiepen en de management tools te toetsen is de resultaatzekerheid steeds verder opgevoerd. Inmiddels staat de Rebounce
wetenschap, met de daaraan ontleende methoden en management modellen garant voor doelmatigheid en resultaat in
ambitieuze ondernemingsgroeiprocessen.

Deze website geeft veel informatie over Rebounce, voor u en eenieder die er ingrediënten kan vinden voor een nog gelukkiger
en waardevoller leven. Privé en in of met het bedrijf. Als dat vragen oplevert, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.